• EN
  • ZH

联系我们

欢迎联系我们!如果您有问题、担忧或一般的询问,甚至如果您想要告诉我们您有多喜欢我们的产品,您都可以发送电子邮件到

 

地址

澳大利亚新南威尔士

1.SHEEPSKIN LEATHER FACTORY FIJI
1/F LOT 30 WAQAVUKA STREET
NAMAKA INDUSTRIAL
NADI, FIJI ISLANDS

2.SHEEPSKIN LEATHER FACTORY AUSTRALIA
27 AMANA CIRCUIT
ORANGE, NSW, 2800

网站

www.sheepskinleatherfactory.com.au

Facebook

www.facebook.com/sheepskinleatherfactory